Марказ ташаббуси билан услубий ва илмий нашрлар, монографиялар, услубий қўлланмалар, ҳамкорлар билан қўшма нашрлар, илмий тўпламлар, ҳар чоракда "Жамоатчилик фикри. Инсон ҳуқуқлари" журнали чоп этилади. Монографиялар, ўқув-услубий қўлланмалар тайёрлаш ва нашр этиш бўйича социология соҳасидаги олий таълим муассасалари билан фаол ҳамкорлик олиб борилмоқда. Социологик тадқиқотлар ўтказиш методологияси ва амалиётини такомиллаштиришга кўмаклашиш, илмий нашрлар ва тадқиқотлар ўтказиш орқали тажриба алмашиш, социологларнинг малакасини ошириш, ишга замонавий усулларни жорий этиш ва ўтказиш мақсадида нуфузли халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик ўрнатилган.
  Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 22 февралдаги “СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ЎТКАЗИШНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА” ПҚ-5667-сонли Фармонига мувофиқ, "Ижтимоий фикр" республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази "Ўзбекистон социологлари ассоциациясини” тузиш ва "Ўзбекистон 24" телеканалида социологик сўров натижаларини ёритиш мақсадида доимий равишда ишлайдиган "Ижтимоий фикр" махсус рукнини ташкил қилиш ташаббуси билан чиқди.

Марказ илмий фаолиятининг асосий йўналишлари:

ИЛМИЙ-МЕТОДИК КЕНГАШ

“Ижтимоий фикр” Марказида илмий-методик ишлар республика Илмий-методик кенгаши фаолияти асосида амалга оширилади (кейинги ўринларда - «Кенгаш»).
Кенгаш коллегиал маслаҳат-тавсиявий орган ҳисобланади ва социологик тадқиқотларни тайёрлаш, ўтказиш ва таҳлил қилиш сифатини ошириш ҳамда уларни илмий-методик жиҳатдан таъминлашга қаратилган тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишни таъминлайди.

Кенгашнинг асосий мақсади Ўзбекистон шароитида жамоатчилик фикри социологик сўровларининг долзарб илмий-методик масалалари ва методологиясини такомиллаштириш муаммоларини кўриб чиқишдан иборат.

КЕНГАШ ВАКОЛАТЛАРИ:

• Фундаментал ва амалий социологик тадқиқотларнинг режалари ва дастурларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;
• Ҳар бир социологик тадқиқотни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича методик ишланмаларни муҳокама қилиш ва тасдиқлаш;
• Монографиялар, рисолалар, дарсликлар, илмий-методик қўлланмаларни матбуотда эълон қилиш нуқтаи назаридан кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;
• амалий социологик тадқиқотлар, жамоатчилик фикрини ўрганиш методологияси ва методикаси соҳасида докторлик диссертациялари мавзулари бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш;
• докторлик диссертациялари ишларини Олий Аттестация комиссияси талабларига мувофиқлиги бўйича кўриб чиқиш ва уларни ҳимояга тавсия этиш;
• “Ижтимоий фикр”Маркази томонидан Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги грантига тақдим этиладиган лойиҳаларни кўриб чиқиш;
• “Ижтимоий фикр”Марказининг Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги грантлари лойиҳалари бўйича тайёрлаган якуний ҳисоботларини муҳокама қилиш;
• тадқиқотчиларнинг илмий тадқиқотларни тайёрлаш доирасида амалга оширган социологик сўровлари натижаларини уларнинг репрезентативлигини аниқлаш мақсадида муҳокама қилиш, экспертизадан ўтказиш ва амалиётга татбиқ этиш.

Илмий-методик кенгаш аъзолари таркибида Ўзбекистоннинг социология, ижтимоий психология, демография, иқтисодиёт, фалсафа, сиёсатшунослик ва бошқа турдош фанлар соҳасидаги етакчи олимлари ва мутахассислари бор.

Шунингдек, “Ижтимоий фикр” республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази “Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантиришнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги республика илмий-амалий семинари фаолиятини доимий асосда юритади.

АМАЛИЙ ВА ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

«Ижтимоий фикр» республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази амалий, инновацион ва фундаментал тадқиқотларни амалга ошириб келмоқда.
Ушбу тадқиқотларнинг асосий мавзуси кенг кўламдаги масалаларни қамраб олади:

«Ўзбекистон ижтимоий стратификациясини баҳолашнинг илмий-методик инструментарийсини ишлаб чиқиш» мавзусидаги амалий лойиҳа
Лойиҳа раҳбари - Раҳимова Нигина Хайруллаевна, иқтисодиёт фанлари доктори

тадқиқотлар рўйхати

ЎЗБЕКИСТОН СОЦИОЛОГЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Социологик тадқиқотларни ўтказишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 22 февралдаги Фармонида “Ижтимоий фикр” Маркази, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ва “Тараққиёт стратегияси” марказининг Ўзбекистон социологлари ассоциациясини ташкил этиш тўғрисидаги ташаббуси қўллаб-қувватланди.

ЎЗБЕКИСТОН СОЦИОЛОГЛАРИ АССОЦИАЦИЯСИ ноҳукумат нотижорат ташкилот бўлиб, ижтимоий–гуманитар йўналишдаги олимларни бирлаштириш ва ўз аъзоларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ташкил этилган.

Ассоциация Ўзбекистон социологларининг биринчи Конференциясида 2019 йилнинг октябрь ойида таъсис этилган ва олдинга қўйилган мақсадларга эришишни таъминлаш учун қуйидаги вазифалар аниқлаб олинган:

• илмий тадқиқотлар, ижтимоий мезонлар методологиясини такомиллаштириш бўйича ишларда, мамлакатимиз социология ҳамжамиятининг интеллектуал ва илмий-техник салоҳиятини юксалтиришда иштирок этиш, шу жумладан, ижтимоий тажрибалар ўтказиш бўйича таклифлар киритиш;
• Ўзбекистонда ва хорижда демографик жараёнларни ўрганиш ва таҳлил қилишга кўмаклашиш;
• социологлар ва бошқа ходимларнинг малакасини ошириш;
• олий таълим муассасаларининг ўқув дастурларига социология фанидаги энг янги ютуқларни ва социологик тадқиқотлар ўтказишнинг инновацион ёндашувларини жорий этиш бўйича улар билан ҳамкорлик қилиш;
• халқаро ва хорижий социологлар ассоциациялари билан ҳамкорлик қилиш, сифатли социологик ишларни, шу жумладан, хорижда ўтказиш мақсадида консорциум ташкил этиш;
• Халқаро социологлар ассоциациясига аъзо бўлиш, бутун жаҳон социологик конгресслар ва форумларда иштирок этиш.

Низом

“ИЖТИМОИЙ ФИКР. ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ” ЖУРНАЛИ

Ташкил этилган сана: 2003 йил

Бош муҳаррир: Нигина Рахимова

Инглиз тилидаги номи: «Public opinion. Human rights»

Даврийлиги: Хар чоракда (йилда 4 марта)

Таъсисчи ва ношир: "Ижтимоий фикр" РЖФЎМ

Индексация қилинади: Агар индексцияланса. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация комиссияси рўйхатига киритилган.

Мақолаларни таҳририятга топшириш тартиби

Нашр этиш

Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари »журнал« Ижтимоий фикр »республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази томонидан Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистонси Республика Миллий маркази билан ҳамкорликда эти 1998 йилнинг март ойидан буёнда нашар нашар нашар 1998 г. Бош муҳаррир - Н.Х.Рахимова, иқтисодиёт фан доктори.

Журнал республикада социология бўйича умумметодолог, назарий ва амалий характердаги материаллар, шунингдек, хорижий тадқиқотлар таҳлили ва жамоатч фикри сўровлари натижалари эълон қилинадиган ягона махсади журнал ҳисобландиган. Журналнинг асосий ахборот базасини «Ижтимоий фикр» Маркази томонидан ўтказиладиган тадқиқотлар натижалари ташкил этади. Социология, ҳуқуқшунослик, иқтисодиёт, тарих, фалсафа ва бошқа гуманитарный фан йўналишлари бўйича мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида нашр қилинади.

Журнал Олии Аттестация комиссиясининг Ўзбекистон Республикасид нашр этиладиган в социология, ҳуқуқшунослик, иқтисодит, тарих, фалсафа, санъатшунослик каби олтит йўналиш бўйич фан доктори илмие даражасине олиш учуна ёзилгана диссертация тадқиқотларининг асосий илмий натижаларини ёритишга мўлжалланган етакчей илмие журналларей в нашрларях рўйхатига киритилган.

Журналлар архиви

МЕТОДИК ВА ИЛМИЙ НАШРЛАР, КИТОБЛАР, МОНОГРАФИЯЛАР, МЕТОДИК ҚЎЛЛАНМАЛАР, ҲАМКОРЛАР БИЛАН ҲАММУАЛЛИФЛИКДАГИ НАШРЛАР ВА ИЛМИЙ ТЎПЛАМЛАР

"ИЖТИМОИЙ ФИКР" ТОМОНИДАН ДОИМИЙ АСОСДА МЕТОДИК ВА ИЛМИЙ НАШРЛАР, МОНОГРАФИЯЛАР, МЕТОДИК ҚЎЛЛАНМАЛАР, ҲАМКОРЛАР БИЛАН ҲАММУАЛЛИФЛИКДАГИ НАШРЛАР, ИЖТИМОИЙ-ГУМАНИТАР ЙЎНАЛИШДАГИ ИЛМИЙ ТЎПЛАМЛАР НАШР ЭТИБ КЕЛИНАДИ.

Мақолаларни таҳририятга топшириш тартиби

Нашр этиш

ТАЪЛИМДА СОЦИОЛОГИЯ ЙЎНАЛИШИ БЎЙИЧА ОТМлар БИЛАН ҲАМКОРЛИК

“Ижтимоий фикр” республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Марказида ҳам Олий ўқув юртлари билан тузилган ўзаро ҳамкорлик шартномаси асосида талабалар амалиёти йўлга қўйилган.

Марказда асосан социология, ижтимоий иш йўналишида таҳсил олувчи талабалар амалиёт ўтайдилар. Талабаларнинг назарий билимларини амалиётда қўллаш кўникмаларига эга бўлишлари учун Марказ қошида барча амалиёт турлари йўлга қўйилган. Марказ томонидан тайинланган масъул ходим талабалар амалиётига раҳбарлик қилади.

Батафсил

АМАЛИЙ СЕМИНАРЛАР