Марказ тузилмаси

02 Октябрь 2020

Илмий-методик кенгаш

• илмий тадқиқотларнинг йиллик режаларини ишлаб чиқиш ва белгиланган режаларнинг бўлинмалар томонидан бажарилиши назоратини ташкил этиш; • ҳар бир социологик тадқиқотни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича методик ишланмаларни ишлаб чиқиш, муҳокама қилиш ва тасдиқлаш; • илмий ишларни нашр этиш режасига таклифлар тайёрлаш, уларнинг тақризини ташкил этиш; • монография, рисола, дарсликлар, ўқув-методик қўлланмаларни матбуотда эълон қилиш нуқтаи назаридан кўриб чиқиш ва тасдиқлаш; • амалий социологик тадқиқотлар, жамоатчилик фикрини ўрганиш методологияси ва методикаси соҳасида докторлик диссертациялари мавзулари бўйича тавсияларни ишлаб чиқиш; • тадқиқотчиларнинг илмий тадқиқотларни тайёрлаш доирасида амалга оширган социологик сўровлари натижаларини уларнинг репрезентативлигини аниқлаш мақсадида муҳокама қилиш, экспертизадан ўтказиш ва амалиётга татбиқ этиш; • докторлик диссертациялари ишларини Олий Аттестация комиссияси талабларига мувофиқлиги бўйича кўриб чиқиш ва уларни ҳимояга тавсия этиш; • “Ижтимоий фикр”Маркази томонидан Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги грантига тақдим этиладиган лойиҳаларни кўриб чиқиш; • “Ижтимоий фикр”Марказининг Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги грантлари лойиҳалари бўйича тайёрлаган оралиқ ва якуний ҳисоботларини муҳокама қилиш; • Илмий конференциялар, мажлислар, семинарлар, баҳслар ўтказишни ташкил этиш; • Ўзбекистон социологлари ассоциацияси фаолиятини мувофиқлаштириш; • Марказ фаолияти тўғрисида оралиқ ва йиллик ҳисоботларни тайёрлаш. Илмий котиб Айдинова Марина Алексеевна   Тел.: +998 71-239-84-29 email: nms@ijtimoiyfikr.uz

Читать далее

01 Октябрь 2020

Ахборот-математик бўлими

• Жамоатчилик фикри тадқиқотларининг илмийлигини барча босқичларда математик усуллар ва моделлар, жумладан, респондентлар танлови ва уларнинг жавобларини ўлчаш таомилларини ишлаб чиқиш, сўров натижаларини киритиш, назорат қилиш, статистик қайта ишлаш ва таҳлил этиш, ижтимоий реаллик моделини ишлаб чиқиш ва уларнинг когнитив визуал тақдимотини ишлаб чиқишдан фойдаланиш йўли билан таъминлаш; • Замонавий ахборот технологиялари билан социологик ахборотларни тўплаш, қайта ишлаш, таҳлил этиш ва тақдимот қилиш, шунингдек, ушбу жараёнлар ва кадрлар тайёрлаш мониторинги технологиясини ишлаб чиқиш, мослаштириш ва татбиқ этиш; • Методикалар ишлаб чиқиш, барча тоифадаги ходимлар билан ўқув тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш, талабаларнинг амалиётини ташкил этиш; • Илмий методологияларни ишлаб чиқишда, тадқиқотлар, тадбирлар ва нашрларни ташкил этиш, мутахассис маслаҳатларини беришда иштирок этиш. Бўлим бошлиғи Бокун Игорь Михайлович Тел./факс: +998 71 239 89 14 email: imo@ijtimoiyfikr.uz

Читать далее

01 Октябрь 2020

Илмий-таҳлилий бўлим

• Жамият фикрини социологик тадқиқ этишнинг илмий дастурлари ва моделларини ишлаб чиқиш (ҳужжатлар тўплами); • Тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш ва қайта ишлаш, аналитик маърузалар ва ҳисоботларни тайёрлаш; • Мамлакат жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантиришда илмий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг мониторинги ва таҳлили; • Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик базасини мониторинг қилиш ва таҳлил қилиш; • Ўзбекистон социологлари ассоциацияси фаолиятини ташкил этиш ва назорат қилиш (дастур, лойиҳалар, таклифлар. Катта илмий ходим - Тел./факс: +998 71 239 16 62

Читать далее

30 Сентябрь 2020

Амалий тадқиқотларни ташкил этиш ва ўтказиш бўлими

• Ўтказиладиган тадқиқотлар мавзулари бўйича меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганиш ва таҳлил қилиш; • Марказ томонидан ўтказиладиган тадқиқотлар мавзулари бўйича назарий-методологик адабиётларни ўрганиш; • Марказ ташкил этилгандан буён тўпланган тажрибани инобатга олиб, социологик ва маркетинг тадқиқотлар ўтказишга илмий ёндашувлар асосида социологик тадқиқотларни ташкил этиш ва ўтказиш; • Интервьюерлик вазифасига янги ходимларни жалб этиш усулларини такомиллаштириш (ишга қизиқтириш, талабгорларни сўровнома бўйича тест синовидан ўтказиш); • Янги ва тажрибали интервьюерлар билан ишлашда ташкилий-ўқув тадбирларининг янги усулларини татбиқ этиш ва такомиллаштириш; • Интервьюерларнинг обрўсини, уларнинг Марказ вакили сифатидаги ўрнини ошириш; • Социологик тадқиқотларини ўтказишнинг дала босқичида назоратни кучайтириш, такомиллаштириш – йиғилаётган маълумотларнинг сифатини таъминлаш; • Мобил онлайн сўровларнинг турли технологияларини татбиқ этиш; • Планшет сўровларини татбиқ этиш. Бўлим бошлиғи - Тел.: +998 71-239-16-57 email: psi@ijtimoiyfikr.uz

Читать далее

29 Сентябрь 2020

Тезкор тадқиқотлар бўлими

• Жамоатчилик фикрини телефон ва интернет сўровлари ўтказиш усуллари билан ўрганиш; • Тадқиқотлар дастурлари ва сўровномаларини шакллантириш; • Тадқиқотларда олинган маълумотларни қайта ишлаш ва тайёрлаш. Бўлим бошлиғи Сеитов Мансур Шерикбаевич Тел.: +998 71-239-16-57 email: cc@ijtimoiyfikr.uz

Читать далее